Matematična statistika
Fakulteta za matematiko in fiziko
Univerza v Ljubljani

Kaj je statistika


Kaj vam ponujamo


Statistika v Sloveniji


Predmetnik


Pisma podpore


Informacije o vpisu


Povezave

Statistika razvija metode za analizo podatkov in obvladovanje negotovosti. S pomočjo verjetnostnih modelov, zbranih podatkov in numeričnih metod išče odgovore na konkretna vprašanja iz realnega življenja in pri svojem delu postavlja vedno nova vprašanja. Statistika je nepogrešljiva pri iskanju rešitev in sprejemanju odločitev v sodobnem svetu.


Statistika je učenje iz podatkov

Raziskave v večini znanstvenih ved se pričnejo s statistično analizo podatkov. Statistiki so nepogrešljivi člani raziskovalnih skupin v tehniki, naravoslovju, družboslovju, ekonomiji, medicini, …


Statistika in z njo povezane znanosti.
Povezave prikazujejo citiranost v znanstvenih člankih.
Vir in več informacij: http://eigenfactor.org/map/

Po končanem študiju matematične statistike boste znali:

 • formulirati raziskovalna vprašanja,
 • načrtovati statistični poskus ali raziskavo,
 • zbrati, urediti in obdelati podatke,
 • izbrati, uporabiti in prilagoditi ustrezen statistični model,
 • priti do odgovorov na zastavljena vprašanja in presoditi njihovo primernost in objektivnost,
 • pripraviti statistične napovedi in presoditi njihovo natančnost in smiselnost,
 • predstaviti rezultate strokovni ali širši javnosti.

Pridobljeno znanje je splošno uporabno in prenosljivo v različne problemske situacije.


Statistika je samostojna znanstvena veda

Osrednji del vsake statistične metode je verjetnostni model, ki določa zveze med slučajnimi spremenljivkami in njihovimi porazdelitvami. Razumevanje verjetnostne teorije je ključnega pomena pri razvoju novih statističnih metod.

Po končanem študiju matematične statistike boste znali:

 • opisati statistične metode v jeziku verjetnosti,
 • kvantitativno oceniti ustreznost modela za opisovanje podatkov,
 • primerjati in iskati nove cenilke neznanih statističnih parametrov,
 • razvijati nove statistične modele in jih matematično analizirati,
 • izvajati kompleksne simulacijske študije in raziskave,
 • uporabiti pridobljena znanja na področjih, kjer jih ni uporabil še nihče.

Znanje matematične statistike je vaša konkurenčna prednost v sodobnem (digitalnem) svetu, v katerem se novi viri podatkov in odprta vprašanja pojavljajo hitreje, kot se razvijajo standardni računalniški programi, ki ponujajo standardne odgovore.