Domov > O fakulteti > Rezultati študentskih anket o učiteljih

Rezultati študentskih anket o učiteljih

Na Fakulteti za matematiko in fiziko redno izvajamo univerzitetne študentske ankete. V spodnji tabeli so povprečni odgovori za posamezna koledarska leta. Študenti odgovarjajo anonimno s števili od 1 do 5, pri čemer je 1 najslabša in 5 najboljša ocena.

 

Leto 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Vaje, praktični pouk: daje razumljiva navodila, pomaga pri delu 4.01 4.03 4.04 4.15 4.15 4.17
Seminarji, seminarske vaje: daje razumljiva navodila, pomaga, dobro vodi razpravo 3.79 3.83 3.89 4.07 4.03 3.97
Študijska literatura: Poskrbi za učbenik, skripta, grdivo, n.pr. na spletu 3.74 3.81 3.83 4.07 4.10 4.08
Spodbuja k razmišljanju, samostojnemu delu 3.87 3.92 3.92 4.09 4.07 4.08
Preverjanje, kolokviji, izpiti: jasnost zahtev, postavljanje vprašanj, ocenjevanje 4.01 4.10 4.08 4.21 4.21 4.14
Točnost, dostopnost: ob dogovorjenem času, na govorilnih urah, po e-pošti 4.21 4.24 4.34 4.37 4.38 4.31
Pomoč, mentorstvo: pri seminarskih, raziskovalnih, diplomskih nalogah 4.02 3.96 4.02 4.17 4.20 4.12
Odnos do študentov, študentk 4.23 4.23 4.26 4.35 4.38 4.31
Splošna ocena pedagoškega dela 4.03 4.05 4.05 4.16 4.17 4.15