Domov > O fakulteti > Organizacija fakultete
Dekanat
 • Dekan

         prof. dr. Anton Ramšak

 • Prodekan za študijsko področje in Predstojnik oddelka za matematiko

         prof. dr. Primož Potočnik

 • Prodekan za znanstveno-raziskovalno področje in Predstojnik oddelka za fiziko

         prof. dr. Denis Arčon

 • Prodekan za informatiko in notranjo organizacijo

         prof. dr. Bor Plestenjak 

 • Tajnik

         mag. Bernarda Golob-Hribar


 • Člani Senata UL FMF:
 1. prof. dr. Anton Ramšak, predsednik Senata, dekan
 2. prof. dr. Janez Bonča
 3. prof. dr. Cvetko Dean
 4. prof. dr. Irena Drevenšek Olenik
 5. prof. dr. Barbara Drinovec Drnovšek
 6. prof. dr. Tomaž Košir
 7. prof. dr. Petar Pavešić
 8. prof. dr. Primož Potočnik
 9. prof. dr. Peter Šemrl
 10. prof. dr. Primož Ziherl
 11. prof. dr. Emil Žagar
 12. prof. dr. Nedjeljka Žagar 

Predstavniki študentov, ki jih imenuje ŠS FMF (3)


 • Člani UO  UL FMF: 

prof. dr. Denis Arčon

prof. dr. Miha Ravnik

prof. dr. Tomaž Zwitter

prof. dr. Marko Žnidarič

prof. dr. Barbara Drinovec Drnovšek

prof. dr. Tomaž Košir

prof. dr. Primož Potočnik

prof. dr. Jaka Smrekar

Predstavnik drugih delavcev:

Barbara Paternoster

Prestavnik študentov:

Matej Janežič


Organizacija fakultete

Fakulteto za matematiko in fiziko sestavljajo:organigram.gif