Domov > O fakulteti > Organizacija fakultete
Dekanat
 • Dekan
  prof. dr. Petar Pavešić
 • Prodekanja za študijsko področje in Predstojnica oddelka za matematiko

         prof. dr. Barbara Drinovec Drnovšek

 

 • Prodekan za znanstveno-raziskovalno področje in Predstojnik oddelka za fiziko

         prof. dr. Boštjan Golob

 

 • Tajnik
  mag. Bernarda Golob-Hribar

 • Člani Senata UL FMF:
  prof. dr. Petar Pavešić, predsednik Senata, dekan
  prof. dr. Denis Arčon
  prof. dr. Janez Bonča
  prof. dr. Irena Drevenšek Olenik
  prof. dr. Franc Forstnerič
  prof. dr. Primož Moravec
  prof. dr. Bor Plestenjak
  prof. dr. Primož Potočnik
  prof. dr. Anton Ramšak
  prof. dr. Sašo Strle
  prof. dr. Primož Ziherl
  prof. dr. Tomaž Zwitter
  Klemen Ducman (namestnik Miha Srdinšek)
  Saša Marolt (namestnica Mojca Žilavec)
  Ines Meršak (namestnica Ana Kregar)

 • Člani UO  UL FMF: 
  prof. dr. Denis Arčon
  doc. dr. Janez Bernik
  prof. dr. Barbara Drinovec Drnovšek
  prof. dr. Boštjan Golob
  prof. dr. Igor Poberaj
  prof. dr. Jaka Smrekar
  prof. dr. Primož Ziherl
  prof. dr. Emil Žagar


Organizacija fakultete

Fakulteto za matematiko in fiziko sestavljajo:organigram.gif