Domov > Imenik sodelavcev

Imenik sodelavcev

Oddelki

Oddelek za fiziko | Oddelek za matematiko | Računalniški center | Podporne službe | Knjižnice

Celoten seznam

Abecedno kazalo

A   B   C   Č   Ć   D   Đ   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   Š   T   U   V   W   X   Y   Z   Ž

Oddelek za fiziko

prof. dr. Denis Arčon Marten Blaauw prof. dr. Andrej Čadež, zaslužni profesor prof. dr. Leon Cizelj prof. dr. Martin Čopič prof. dr. Janez Dolinšek prof. dr. Irena Drevenšek Olenik asist. Sergej Faletič, prof. fiz. asist. Mihael Gojkošek, prof. fiz. asist. dr. Martin Horvat dr. Matjaž Humar Vid Iršič, univ. dipl. fiz. Vojko Jazbinšek izred. prof. dr. Robert Jeraj Uroš Jorgačevski prof. dr. Alojzij Franc Kodre doc. dr. Nejc Košnik prof. dr. Peter Križan prof. dr. Gojmir Lahajnar dr. Matjaž Leskovar prof. dr. Andrej Likar prof. dr. Norma Susana Mankoč Borštnik Ana Marin, mag. fiz. prof. dr. Borut Mavko prof. dr. Dragan Mihailović prof. dr. Marko Mikuž asist. dr. Matija Milanič doc. dr. Aleš Mohorič prof. dr. Igor Muševič doc. dr. Natan Osterman prof. dr. Gorazd Planinšič prof. dr. Rudolf Podgornik, univ. dipl. fiz. doc. dr. Tomaž Podobnik doc. dr. Dušan Ponikvar izred. prof. dr. Saša Prelovšek Komelj prof. dr. Tomaž Prosen prof. dr. Jože Rakovec, univ. dipl. meteorol. prof. dr. Anton Ramšak doc. dr. Miha Ravnik, univ. dipl. fiz. doc. dr. Tomaž Rejec prof. dr. Mitja Rosina, zaslužni profesor asist. dr. Andreja Šarlah prof. dr. Janez Seliger izred. prof. dr. Simon Širca doc. dr. Gregor Skačej doc. dr. Gregor Skok, univ. dipl. meteorol. prof. dr. Žiga Šmit prof. dr. Janez Stepišnik Jošt Stergar asist. dr. Benedikt Strajnar doc. dr. Daniel Svenšek prof. dr. Iztok Tiselj prof. dr. Zvonko Trontelj asist. dr. Rahela Žabkar izred. prof. dr. Nedjeljka Žagar prof. dr. Marko Zgonik izred. prof. dr. Primož Ziherl izred. prof. dr. Marko Žnidarič prof. dr. Slobodan Žumer doc. dr. Anže Zupanc prof. dr. Tomaž Zwitter

Oddelek za matematiko

prof. dr. Vladimir Batagelj prof. dr. Andrej Bauer izred. prof. dr. Janez Bernik prof. dr. Matej Brešar doc. dr. Anita Buckley prof. dr. Sergio Cabello prof. dr. Miran Černe doc. dr. Gregor Cigler prof. dr. Jakob Cimprič izred. prof. dr. Karin Cvetko Vah doc. dr. Mirko Dobovišek izred. prof. dr. David Dolžan doc. dr. Oliver Dragičević izred. prof. dr. Barbara Drinovec Drnovšek prof. dr. Roman Drnovšek doc. dr. Andreja Drobnič Vidic akad. prof. dr. Franc Forstnerič akad. prof. dr. Josip Globevnik asist. Dejan Govc, univ. dipl. mat. asist. dr. Darja Govekar-Leban izred. prof. dr. Milan Hladnik asist. Barbara Ikica, mag. matematike, mlada raziskovalka izred. prof. dr. Gašper Jaklič asist. Blaž Jelenc, univ. dipl. mat. asist. dr. Marjan Jerman asist. mag. Martin Jesenko asist. dr. Urban Jezernik, mag. mat. izred. prof. dr. Martin Juvan asist. dr. Jure Kališnik doc. dr. Marko Kandić, univ. dipl. mat. prof. dr. Sandi Klavžar doc. dr. Damjan Kobal doc. dr. Pino Koc izred. prof. dr. Matjaž Konvalinka prof. dr. Tomaž Košir prof. dr. Jernej Kozak izred. prof. dr. Marjetka Krajnc prof. dr. Edvard Kramar asist. Matjaž Krnc, univ. dipl. inž. rač. in mat. doc. dr. Uroš Kuzman prof. dr. Boris Lavrič izred. prof. dr. Peter Legiša asist. dr. Davorin Lešnik viš. pred. mag. Matija Lokar prof. dr. Bojan Magajna asist. Tilen Marc, mag. matematike prof. dr. Bojan Mohar izred. prof. dr. Primož Moravec prof. dr. Janez Mrčun asist. dr. Nika Novak prof. dr. Matjaž Omladič doc. dr. Alen Orbanić asist. Nina Otopal (prej Klenovšek), univ. dipl. mat. prof. dr. Petar Pavešić dr. Pierre-Marie Pedrot prof. dr. Marko Petkovšek prof. dr. Tomaž Pisanski prof. dr. Bor Plestenjak asist. dr. Lucijan Plevnik, univ. dipl. mat. prof. dr. Primož Potočnik doc. dr. Matija Pretnar izred. prof. dr. Jasna Prezelj asist. dr. Martin Raič prof. dr. Dušan Repovš izred. prof. dr. Pavle Saksida asist. dr. Gregor Šega prof. dr. Peter Šemrl doc. dr. Klemen Šivic izred. prof. dr. Riste Škrekovski izred. prof. dr. Jaka Smrekar asist. Špela Špenko, univ. dipl. mat. izred. prof. dr. Sašo Strle asist. Aleš Toman, prof. mat. asist. dr. Jernej Tonejc asist. Riccardo Ugolini doc. dr. Aleš Vavpetič doc. dr. Dejan Velušček asist. dr. Matija Vidmar, univ. dipl. fiz. asist. Gašper Zadnik, univ. dipl. mat. izred. prof. dr. Emil Žagar asist. dr. Matjaž Zaveršnik doc. dr. Matjaž Željko, Vodja Računalniškega centra doc. dr. Arjana Žitnik

Računalniški center

Rado Klemenčič, računalniški operater Domen Pernar doc. dr. Matjaž Željko, Vodja Računalniškega centra

Podporne službe

Rebeka Drnovšek mag. Bernarda Golob-Hribar, univ. dipl. ekon., Tajnik fakultete Snežana Jurič Pangeršič Vidka Mužar, kadrovska služba Katarina Nemanič, tajnica vodstva Jerneja Osenčič, finančno-računovodska služba Oddelka za matematiko Barbara Paternoster, Služba za raziskovalno delo

Knjižnice