Domov > Imenik sodelavcev > doc. dr. Damijan Škrk

doc. dr. Damijan Škrk

E-pošta: damijan.skrk@gov.si

Kontakt
Fakulteta za matematiko in fiziko
Jadranska 19
1000 Ljubljana, Slovenija
Kontakt
Uprava RS za varstvo pred sevanji
Ajdovščina 4
Ljubljana, Slovenija
Telefon: + 386 1 478 87 09
Faks: + 386 1 478 87 15
Spletna stran: http://www.mz.gov.si/si/organi_v_sestavi/uprava_rs_za_varstvo_pred_sevanji/