Domov > Imenik sodelavcev > prof. dr. Iztok Tiselj

prof. dr. Iztok Tiselj

Iztok Tiselj

E-pošta: iztok.tiselj@ijs.si
Osebna spletna stran: http://r4.ijs.si/tiselj

Kontakt
Fakulteta za matematiko in fiziko
Jadranska 19
1000 Ljubljana, Slovenija
Soba: Jadranska 21, pritličje, Jedrska tehnika
Telefon: 4766 548
Kontakt
Institut Jožef Stefan
Reaktorski center Podgorica
Jamova 39, 1000 Ljubljana, Slovenija
Telefon: 5885 333

Vodja katedre za jedrsko tehniko

Predavanja:

I. stopnja, fizika:  Jedrska tehnika in energetika

II. stopnja, jedrska tehnika: Reaktorska tehnika


Chair for Nuclear Engineering

Courses (in Slovenian):

 I. Cycle, Physics:  Jedrska tehnika in energetika

II. Cycle, Nuclear Engineering: Reaktorska tehnika