Domov > Fizikalna knjižnica > Navodila za pripravo zaključne naloge - bolonjski program, 1. stopnja

Navodila za pripravo zaključne naloge - bolonjski program, 1. stopnja

Zelo pomemben je jezik ter razumljivost pisanja. Uporabljene slike in tabele morajo biti opremljene s podnaslovi s čim večjo pojasnjevalno vrednostjo. Pri povzetih besedilih in povzetih slikah mora biti naveden vir. Besedilo mora biti pripravljeno v skladu s pravili za objavo v znanstveni reviji. Nekaj koristnih nasvetov o strokovnem pisanju najdete v članku prof. Ivana Kuščerja : O strokovnem pisanju, Obz. mat. fiz. 34 (1987). Pomagate si lahko tudi z navodili Ameriškega fizikalnega društva.

Vse strani morajo biti štete, tudi prazne strani, priloge med besedilom in na koncu dela. Besedilo mora biti oštevilčeno z arabskimi številkami. Številke morajo biti izpisane na spodnjem delu strani. Obvezna je vezava v trde platnice.

V skladu s Pravilnikom o zaključnih delih študentov FMF UL, sprejetim 9. 11. 2016, izpolnite Izjavo o avtorstvu, istovetnosti tiskane in elektronske verzije zaključne naloge in objavi osebnih podatkov študenta (ustvarite jo v sistemu VIS (Zaključek študija / Izjava ob oddaji dela)). Izjavo natisnite, podpišite in jo uvežite v vse tiskane izvode zaključne naloge, kot je navedeno v odstavku Vrstni red vsebine. Elektronska oblika zaključne naloge ne vsebuje izjave.

Vzorec za platnice, hrbet in naslovno stran: vzorec (pdf)

Prošnja za zagovor zaključne naloge (vzorec)

Soglasje za uporabo e naslova (obrazec soglasja)

Vrstni red vsebine:

Pri pisanju zaključne naloge v LaTeX-u si lahko pomagate s predlogo.

Izdelava zaključnega dela v formatu PDF/A-1b

Zaključno delo oddajte v študentsko pisarno v štirih izvodih. V primeru, da imate pri pripravi dela somentorja, delo oddajte v petih izvodih. Elektronsko obliko dela v formatu PDF/A-1b oddajte v visokošolski informacijski sistem VIS. Pri tem so vam lahko v pomoč navodila Oddaja elektronskih oblik pisnih zaključnih del študija in preverjanje podobnosti vsebine na Univerzi v Ljubljani: navodila za študente. Največja možna velikost datoteke je 50 MB, enaka omejitev velja tudi za priloge. 

PDF dokument celotnega dela mora biti v pdf/a obliki, ker ga morate oddati preko sistema VIS v preverjanje podobnosti in v hrambo Repozitorija UL. Samo preverjanje podobnosti lahko traja tudi nekaj dni, zato oddajte svoje delo v sistem VIS pravočasno. Pri vnosu dela pazite na popolno ujemanje vnesenega naslova z naslovom v elektronski in tiskani verziji. Elektronska in tiskana verzija dela morata biti identični. V sistemu VIS je v vse rubrike možno vnašati matematične simbole, kot so vnešeni v LaTeX-ovi besedilni datoteki. Primer naslova: Študij meritve razpadov $\rm B \to \tau \nu_\tau$ z detektorjem BELLE.