Domov > Fizikalna knjižnica > Navodila za pripravo doktorske disertacije

Navodila za pripravo doktorske disertacije - bolonjski program, 3. stopnja

Zelo pomemben je jezik ter razumljivost pisanja. Uporabljene slike in tabele morajo biti opremljene s podnaslovi s čim večjo pojasnjevalno vrednostjo. Pri povzetih besedilih in povzetih slikah mora biti naveden vir. Besedilo mora biti pripravljeno v skladu s pravili za objavo v znanstveni reviji. Nekaj koristnih nasvetov o strokovnem pisanju najdete v članku prof. Ivana Kuščerja : O strokovnem pisanju, Obz. mat. fiz. 34 (1987). Pomagate si lahko tudi z navodili Ameriškega fizikalnega društva.

Vse strani morajo biti štete, tudi prazne strani, priloge med besedilom in na koncu dela. Osrednje besedilo mora biti oštevilčeno z arabskimi številkami, začetne in končne strani pa so lahko oštevilčene tudi z rimskimi številkami. Številke morajo biti izpisane na spodnjem delu strani. Tisk naj bo razen začetnih strani dvostranski. Velikost črk naj bo 12 pt., razmak med vrsticami pa enojen.

V skladu s Pravilnikom o zaključnih delih študentov FMF UL , sprejetim 9. 11. 2016, izpolnite Izjavo o avtorstvu, istovetnosti tiskane in elektronske verzije doktorske disertacije in objavi osebnih podatkov študenta (ustvarite jo v sistemu VIS (Zaključek študija / Izjava ob oddaji dela)). Izjavo natisnite, podpišite in jo uvežite v vse tiskane izvode doktorske disertacije, kot je navedeno v odstavku Vrstni red vsebine. Elektronska oblika doktorske disertacije ne vsebuje izjave.

Vzorec za platnice, hrbet in naslovno stran, če je delo v slovenskem jeziku: vzorec (pdf)

Vzorec za platnice, hrbet in naslovno stran, če je delo v angleškem jeziku: vzorec (pdf)

Vrstni red vsebine:

Pri pisanju disertacije v LaTeX-u si lahko pomagate s predlogo.

Izdelava zaključnega dela v formatu PDF/A-1b  

Delo oddajte v študentsko pisarno v sedmih izvodih. V primeru, da imate pri pripravi dela somentorja, delo oddajte v osmih izvodih. Elektronsko obliko dela v formatu PDF/A-1b oddajte v visokošolski informacijski sistem VIS. Pri tem so vam lahko v pomoč navodila Oddaja elektronskih oblik pisnih zaključnih del študija in preverjanje podobnosti vsebine na Univerzi v Ljubljani: navodila za študente