Domov > Fizikalna knjižnica > Navodila za pripravo doktorske disertacije

Navodila za pripravo doktorske disertacije - bolonjski program, 3. stopnja

Zelo pomemben je jezik ter razumljivost pisanja. Uporabljene slike in tabele morajo biti opremljene s podnaslovi s čim večjo pojasnjevalno vrednostjo. Pri povzetih besedilih in povzetih slikah mora biti naveden vir. Besedilo mora biti pripravljeno v skladu s pravili za objavo v znanstveni reviji. Nekaj koristnih nasvetov o strokovnem pisanju najdete v članku prof. Ivana Kuščerja : O strokovnem pisanju, Obz. mat. fiz. 34 (1987). Pomagate si lahko tudi z navodili Ameriškega fizikalnega društva.

Vse strani morajo biti štete, tudi prazne strani, priloge med besedilom in na koncu dela. Osrednje besedilo mora biti oštevilčeno z arabskimi številkami, začetne in končne strani pa so lahko oštevilčene tudi z rimskimi številkami. Številke morajo biti izpisane na spodnjem delu strani. Tisk naj bo razen začetnih strani dvostranski. Velikost črk naj bo 12 pt., razmak med vrsticami pa enojen. Obvezna je vezava v trde platnice.

V skladu s Pravilnikom o zaključnih delih študentov FMF UL , sprejetim 9. 11. 2016, izpolnite Izjavo o avtorstvu, istovetnosti tiskane in elektronske verzije doktorske disertacije in objavi osebnih podatkov študenta (ustvarite jo v sistemu VIS (Zaključek študija / Izjava ob oddaji dela)). Izjavo natisnite, podpišite in jo uvežite v vse tiskane izvode doktorske disertacije, kot je navedeno v odstavku Vrstni red vsebine. Elektronska oblika doktorske disertacije ne vsebuje izjave.

Vzorec za platnice, hrbet in naslovno stran, če je delo v slovenskem jeziku: vzorec (pdf)

Vzorec za platnice, hrbet in naslovno stran, če je delo v angleškem jeziku: vzorec (pdf)

Vrstni red vsebine:

Pri pisanju disertacije v LaTeX-u si lahko pomagate s predlogo.

Izdelava zaključnega dela v formatu PDF/A-1b  

Delo oddajte v študentsko pisarno v sedmih izvodih. V primeru, da imate pri pripravi dela somentorja, delo oddajte v osmih izvodih. Elektronsko obliko dela v formatu PDF/A-1b oddajte v visokošolski informacijski sistem VIS. Pri tem so vam lahko v pomoč navodila Oddaja elektronskih oblik pisnih zaključnih del študija in preverjanje podobnosti vsebine na Univerzi v Ljubljani: navodila za študente. Največja možna velikost datoteke je 50 MB, enaka omejitev velja tudi za priloge.

PDF dokument celotnega dela mora biti v pdf/a obliki, ker ga morate oddati preko sistema VIS v preverjanje podobnosti in v hrambo Repozitorija UL. Samo preverjanje podobnosti lahko traja tudi nekaj dni, zato oddajte svoje delo v sistem VIS pravočasno. Pri vnosu dela pazite na popolno ujemanje vnesenega naslova z naslovom v elektronski in tiskani verziji. Elektronska in tiskana verzija dela morata biti identični. V sistemu VIS je v vse rubrike možno vnašati matematične simbole, kot so vnešeni v LaTeX-ovi besedilni datoteki. Primer naslova: Študij meritve razpadov $\rm B \to \tau \nu_\tau$ z detektorjem BELLE.