Domov > Fizikalna knjižnica > Navodila za pripravo zaključne naloge

Navodila za pripravo zaključne naloge

Izdelava zaključne naloge je določena z visokošolskim strokovnim študijskim programom Fizikalna merilna tehnika na prvi stopnji študija.

V skladu s Pravilnikom o zaključnih delih študentov UL FMF, sprejetim 9. 11. 2016, izpolnite Izjavo o avtorstvu, istovetnosti tiskane in elektronske verzije zaključne naloge in objavi osebnih podatkov študenta (ustvarite jo v sistemu VIS (Zaključek študija / Izjava ob oddaji dela)). Izjavo natisnite, podpišite in jo uvežite v vse tiskane izvode zaključne naloge. Elektronska oblika zaključne naloge ne vsebuje izjave.

Pred oddajo zaključne naloge v VIS pošljite pdf naloge v tehnični pregled na elektronski naslov fizikalne knjižnice: fiz.knjiz@fmf.uni-lj.si.

Prošnja za zagovor zaključne naloge (vzorec)

Soglasje za uporabo e-naslova (obrazec)

Oddaja elektronskih oblik pisnih zaključnih del študija in preverjanje podobnosti vsebine na Univerzi v Ljubljani (navodila za študente)

! NATANČNO PREBERITE SPODNJA NAVODILA !

NAVODILA in vzorec zaključne naloge za pisanje v Wordu (Word ; PDF)    

NAVODILA in vzorec zaključne naloge za pisanje v LaTeX-u (PDF  ; LaTeX-ove datoteke ; datoteke za PDF/A)   

Platnice in hrbet zaključne naloge (ne vsebujejo naslova, temveč napis ZAKLJUČNA NALOGA): vzorec