Domov > Matematična knjižnica > Bolonjski programi - 1. stopnja > Finančna matematika - Dela diplomskega seminarja

Finančna matematika - Dela diplomskega seminarja - 2017


274. Rojstno smrtni procesi
       Avtorica: Valentina Pucer
       Mentor: prof. dr. Roman Drnovšek

273. Magični pravokotniki
       Avtorica: Anja Zavrl
       Mentorica: prof. dr. Polona Oblak

272. Interval zaupanja za funkcijo preživetja
       Avtor: Žan Tavčar
       Mentorica: prof. dr. Maja Pohar Perme

271. Model za izračun premij pri avtomobilskih zavarovanjih
       Avtorica: Lara Luckmann
       Mentor: prof. dr. Tomaž Košir
       Somentor: dr. Dejan Velušček

270. Delitev torte
       Avtorica: Maja Furlan
       Mentor: prof. dr. Roman Drnovšek

269. Rekordi
       Avtorica: Tina Hawlina
       Mentor: prof. dr. Janez Bernik

268. Cramérjev izrek na realni osi
       Avtorica: Nadja Legan
       Mentor: prof. dr. Janez Bernik
       Somentor: dr. Gregor Šega

267. Struktura prostih trgov
       Avtorica: Katarina Černe
       Mentor: prof. dr. David Dolžan

266. Učinek metulja in kaotičnost logistične preslikave
       Avtor: Tomaž Pustotnik
       Mentor: doc. dr. Uroš Kuzman

265. Strategije ščitenja pri naložbenih življenjskih zavarovanjih
       Avtorica: Vesna Zupanc
       Mentor: prof. dr. Janez Bernik

264. Mednarodna organizacija nacionalnih agencij za trg vrednostnih papirjev in naslavljanje problema spletnega kriminala na področju finančnega sektorja
       Avtorica: Lonja Tjaša Tavčar
       Mentor: prof. dr. David Dolžan

263. Max-plus algebra in njena uporaba pri optimizaciji proizvodnih sistemov
       Avtor: Uroš Krampelj
       Mentor: doc. dr. Aljoša Peperko
 
262. Analiza glavnih komponent
       Avtor: Martin Korytowski
       Mentorica: prof. dr. Karin Cvetko Vah
       Somentor: dr. Dejan Velušček

261. Drugi steber solventnosti II
       Avtorica: Laura Štangelj
       Mentorica: prof. dr. Karin Cvetko Vah

260. Skoraj rojstni dnevi
       Avtor: Gal Drnovšek
       Mentor: prof. dr. Roman Drnovšek
      
Somentor: dr. Gregor Šega

259. Variacijski problemi v ekonomiji
       Avtor: Martin Pezdir
       Mentorica:  prof. dr. Jasna Prezelj Perman

258. Vpliv deregulacije na cene naftnih derivatov v Sloveniji
       Avtor: Patrik Gorše
       Mentor: doc. dr. Aljoša Feldin

257. Pólyeve žare
       Avtor: Marvin Herzog
       Mentor: prof. dr. Janez Bernik

256. Modeliranje borznega balončka
       Avtorica: Špela Dugar
       Mentorica: prof. dr. Jasna Prezelj Perman

255. Spletne posojilnice
       Avtor: Jakob Jelenčič
       Mentor: prof. dr. Tomaž Košir 

254. Intervalsko ocenjevanje deleža
       Avtorica: Valentina Gnamuš
       Mentor: prof. dr. Jaka Smrekar

253. Računanje izotopnih vektorjev
       Avtorica: Mirjam Pergar
       Mentor: prof. dr. Bor Plestenjak

252. Optimizacija portfelja z linearnim programiranjem na podlagi pogojne tvegane vrednosti
       Avtorica: Katarina Šutar
       Mentor: prof. dr. Damjan Škulj
    
251. Trgovanje z izvedenimi finančnimi instrumenti na obrestne mere
       Avtorica: Špela Lačen
       Mentor: prof. dr. Tomaž Košir

250. Teorija obeta
       Avtor: Marko Jordan
       Mentor: doc. dr. Aljoša Feldin

249. Binomski model in zaščita
       Avtorica: Živa Dvoršak
       Mentor: prof. dr. Tomaž Košir

248. Mere tveganja
       Avtor: Jure Delak
       Mentor: prof. dr. Damjan Škulj

247. Zakon ene cene
       Avtorica: Urška Bele
       Mentorica: prof. dr. Damjana Kokol Bukovšek
      
Somentor: dr. Aleš Toman

246. Teoretična analiza odločanja študentov o delu in študiju
       Avtorica: Neža Berginc
       Mentor: prof. dr. Sašo Polanec
 
245. Vrednotenje opcij na valutnih trgih
       Avtorica: Maruša Valant
       Mentor: prof. dr. Tomaž Košir
       Somentor: dr. Matija Vidmar
 
 
244. Logistična rast z migracijami
       Avtor: Jernej Žagar
       Mentorica: prof. dr. Jasna Prezelj Perman

Finančna matematika - Dela diplomskega seminarja - 2016