Domov > Matematična knjižnica > Bolonjski programi - 1. stopnja > Finančna matematika - Dela diplomskega seminarja

Finančna matematika - Dela diplomskega seminarja - 2016

 

243. Analiza poslovanja podjetja v državni lasti: primer Adria Airways d.d.
       Avtorica: Brigita Ramšak
       Mentor: prof. dr. Simon Čadež

242. Model ravnovesja pri visokofrekvenčnem trgovanju
       Avtor: Rok Vrčkovnik
       Mentor: prof. dr. Tomaž Košir

241. Modeliranje sezonske gripe ob upoštevanju zunanjih dejavnikov
       Avtorica: Nataša Bučar
       Mentorica: prof. dr. Jasna Prezelj Perman

240. Protiprimeri v zvezi s centralnim limitnim izrekom
       Avtorica: Neža Ahčin
       Mentor: prof. dr. Jaka Smrekar

239. Vpliv obrestnih mer na življenjska zavarovanja z udeležbo pri dobičku
       Avtor: Jakob Lenarčič
       Mentor: prof. dr. Mihael Perman

238. Fiskalna pravila
       Avtor: Tadej Drakulić
       Mentor: prof. dr. Sašo Polanec

237. LIBOR in vpliv finančnih kazalcev na prostih trgih
       Avtor: Filip Lenarčič
       Mentorica: prof. dr. Damjana Kokol Bukovšek
       Somentor: dr. Aleš Toman

236. Binomski model in življenjska zavarovanja
       Avtorica: Lea Tehovnik
       Mentor: prof. dr. Janez Bernik
       Somentor: dr. Gregor Šega

235. Metoda Ljapunova v ekonomiji
       Avtorica: Nina Zaplatar
       Mentorica: prof. dr. Jasna Prezelj Perman

234. Finančna tveganja v zavarovalništvu
       Avtorica: Žana Štekovič
       Mentor: prof. dr. Janez Bernik

233. Problem prtičkov
       Avtorica: Špela Povrženič
       Mentor:  prof. dr. Roman Drnovšek

232. Argentinske obveznice
       Avtorica: Lea Benedičič
       Mentor: prof. dr. Janez Bernik

231. Samoselekcija ali učenje z uvozom? Empirična analiza na slovenskih proizvodnih podjetjih
       Avtor: Vasja Ivančič
       Mentor: prof. dr. Jože Damijan

230. Trgovanje na prostih trgih
       Avtor: Matevž Nolimal
       Mentorica: prof. dr. Karin Cvetko Vah

229. Uporaba metode podpornih vektorjev pri napovedovanju sprememb tečajev borznih indeksov
       Avtor: Vid Starc
       Mentor: prof. dr. Damjan Škulj  

228. Metoda k-voditeljev
       Avtorica: Lena Benčina
       Mentorica: prof. dr. Marjetka Krajnc

227. Test Mann-Whitney
       Avtor: Damjan Manevski
       Mentorica: doc. dr. Maja Pohar Perme

226. Modeliranje sprememb cen delnic z uporabo teorije učinkovitega in teorije fraktalnega trga
       Avtorica: Maša Vinter
       Mentor: prof. dr. Alen Orbanić
       Somentor: prof. dr. Janez Bernik

225. Procesi razvejanja
       Avtor: Just Bajželj
       Mentor: prof. dr. Roman Drnovšek

224. Matematični model borznih balonov
       Avtor: Žan Grjol
       Mentor: prof. dr. Damjan Škulj

223. Kellyjev model optimalnega investiranja
       Avtor: Matic Kožuh
       Mentor: prof. dr. Damjan Škulj

222. Povod finančne krize in teorija iger
       Avtorica: Nina Lešnik
       Mentor: doc. dr. Aljoša Feldin

221. Ekonomska in okoljska upravičenost investicije v TEŠ6
       Avtorica: Irena Ravnikar
       Mentor: prof. dr. Simon Čadež

220. Perronov izrek za pozitivne matrike
       Avtorica: Sabrina Vatovec
       Mentorica: prof. dr. Marjeta Kramar Fijavž
 
219. Kombinatorični politopi
       Avtorica: Nives Sedej
       Mentor: prof. dr. Matjaž Konvalinka  
 
218. Koherentne mere tveganja
       Avtorica: Sabina Javornik
       Mentor: prof. dr. Damjan Škulj

Finančna matematika - Dela diplomskega seminarja - 2015