Domov > Matematična knjižnica > Bolonjski programi - 1. stopnja > Matematika - Dela diplomskega seminarja

Matematika - Dela diplomskega seminarja - 2016


151. Magični pravokotniki
     Avtor: Klemen Sajovec
     Mentor: doc. dr. Gregor Cigler
     
150. Variabilne anuitete: enoten pristop k vrednotenju
     Avtorica: Maša Jamnik
     Mentor: prof. dr. Mihael Perman
     
149. Uporaba dualnih kvaternionov v prostorski kinematiki
     Avtor: Kristjan Bolčič
     Mentorica: prof. dr. Marjetka Krajnc
     
148. Determinanta, permanenta in grafi
     Avtorica: Saša Marolt
     Mentorica: prof. dr. Polona Oblak

147. Polni nabori resničnostnih funkcij in Postova mreža
     Avtorica: Lara Vukšić
     Mentor: prof. dr. Marko Petkovšek

146. Dominantno število Hammingovih grafov
     Avtor: Benjamin Medvešček Murovec
     Mentor: prof. dr. Sandi Klavžar

145. Homomorfizmi Boolovih algeber
     Avtorica: Ana Smerdu
     Mentorica: prof. dr. Karin Cvetko Vah

144. Drsenje togega rotirajočega telesa in skrivnosti curlinga
     Avtorica: Ajda Zavrtanik Drglin
     Mentor: doc. dr. George Mejak
     
143. Konveksnost
     Avtor: Gregor Novak
     Mentor: doc. dr. Žiga Virk

142. Prostori leg paličnih sklopov
     Avtor: Gregor Podlogar
     Mentor: prof. dr. Petar Pavešić

141. Problem londonskega stolpa
     Avtorica: Ines Meršak
     Mentor: prof. dr. Sandi Klavžar
     
140. Borsuk-Ulamov izrek
     Avtorica: Katja Kelvišar
     Mentor: prof. dr. Sašo Strle
     
139. Kriteriji za konvergenco vrst s pozitivnimi členi
     Avtor: Neža Dimec
     Mentor: doc. dr. Marko Kandić
     
138. Subharmonične funkcije v kompleksni ravnini
     Avtor: Teo Kukuljan
     Mentorica: prof. dr. Barbara Drinovec Drnovšek

137. Metrična dimenzija grafa in premer
     Avtorica: Nina Poklukar
     Mentor: prof. dr. Sandi Klavžar

136. Avtomorfizmi kompleksnih mnogoterosti
     Avtor: Sebastjan Cizel
     Mentor: prof. dr. Franc Forstnerič
     
135. Eksaktne rešitve Navier-Stokesove enačbe
     Avtor: Sebastjan Raspor
     Mentor: doc. dr. George Mejak
     
134. 2048
     Avtorica: Sara Krk
     Mentor: prof. dr. Andrej Bauer
     
133. Matrike predznakov, ki dopuščajo diagonalizacijo
     Avtor: Miha Zupančič
     Mentor: doc. dr. Gregor Cigler
          
132. Mešanje raztopin
     Avtorica: Špela Škvarč
     Mentor: prof. dr. Miran Černe

131. Analiza iger na srečo
     Avtor: Vid Smrke
     Mentor: prof. dr. Mihael Perman
     
130. Večnivojske Monte Carlo metode
     Avtorica: Mihaela Pušnik
     Mentor: doc. dr. Dejan Velušček

129. 3 × 3 × 3 v vrsto
     Avtor: Jure Bevc
     Mentor: prof. dr. Andrej Bauer

128. Testiranje Poissonove porazdelitve
     Avtor: Simon Wltavsky
     Mentor: prof. dr. Jaka Smrekar

127. Prstni odtisi polinomskih lemniskat
     Avtor: Rok Havlas
     Mentor: prof. dr. Franc Forstnerič

126. Ginijev koeficient
     Avtorica: Janja Trogar
     Mentor: prof. dr. Roman Drnovšek

Matematika - Dela diplomskega seminarja - 2015