Domov > Matematična knjižnica > Bolonjski programi - 1. stopnja > Matematika - Dela diplomskega seminarja

Matematika - Dela diplomskega seminarja - 2017


180. Izreki Sylowa in njihova uporaba
     Avtor: Matej Omahen
     Mentor: prof. dr. Primož Moravec
     
179. Prostorske kubične krivulje s pitagorejskim hodografom
     Avtor: Miha Piršič
     Mentorica: prof. dr. Marjetka Knez
     
178. Posplošitev Banachovega problema o dveh škatlicah vžigalic
     Avtorica: Mateja Hrast
     Mentor: prof. dr. Roman Drnovšek
     
177. Računalniško dokazovanje identitet
     Avtor: Janez Pavlin
     Mentor: prof. dr. Matjaž Konvalinka

176. Liejeve algebre majhnih razsežnosti
     Avtorica: Valerija Jordan
     Mentor: prof. dr. Matej Brešar

175. Konstruktibilna števila
     Avtor: Andraž Naglič
     Mentor: prof. dr. Matej Brešar

174. Komutirajoče matrike
     Avtorica: Julita Gabrijelčič
     Mentorica: prof. dr. Polona Oblak

173. Kubične krivulje v kriptografiji
     Avtor: Miha Avsec
     Mentorica: doc. dr. Anita Buckley
     
172. Grupa kit in invariante spletov
     Avtorica: Živa Urbančič
     Mentor: prof. dr. Sašo Strle

171. Uporaba Daubechiesjinih valčkov v strukturah regularnosti
     Avtor: Erik Langerholc
     Mentor: prof. dr. Matjaž Omladič
     Somentor: prof. dr. Josef Teichmann

170. Uporaba tipov za zagotavljanje pravilnosti programov
     Avtor: Filip Koprivec
     Mentor: doc. dr. Matija Pretnar
     
169. Modul za analizo oddanih rešitev na spletni storitvi Projekt Tomo
     Avtor: Samo Kralj
     Mentor: doc. dr. Matija Pretnar
     
168. Optimizacija strategij super-varovanja
     Avtor: Miha Šifrer
     Mentor: prof. dr. Mihael Perman
     
167. Zornova lema in njena uporaba
     Avtor: Žiga Zupančič
     Mentorica: doc. dr. Marko Kandić

166. Alexandrov polinom
     Avtor: Juš Kosmač
     Mentor: prof. dr. Sašo Strle

165. Diskretna Morsova teorija
     Avtor: Severin Mejak
     Mentor: prof. dr. Sašo Strle
     
164. Konstrukcija modela nestandardne analize
     Avtorica: Nika Krušec
     Mentor: doc. dr. Andrej Bauer
     
163. Steiner-Wienerjev indeks grafa
     Avtor: Matic Oskar Hajšen
     Mentor: prof. dr. Sandi Klavžar
     
162. Eulerjeva in eulerska števila
     Avtorica: Eva Zmazek
     Mentor: doc. dr. Matjaž Konvalinka
          
161. Avtomorfizmi nekaterih ravninskih območij
     Avtor: Matic Rogar
     Mentorica: prof. dr. Barbara Drinovec Drnovšek

160. Permutacije in konvergenca številskih vrst
     Avtorica: Katarina Černe
     Mentorica: prof. dr. Barbara Drinovec Drnovšek
     
159. Postavitev turnirja na izpadanje
     Avtorica: Anja Levec
     Mentorica: prof. dr. Barbara Drinovec Drnovšek

158. Fareyeva zaporedja in diagrami
     Avtorica: Nina Hočevar
     Mentor: prof. dr. Jaka Smrekar

157. Racionalne krivulje
     Avtorica: Ajdina Bjelkić
     Mentor: prof. dr. Gašper Jaklič

156. Geometrija kubičnih krivulj
     Avtorica: Sanja Mitrović
     Mentor: prof. dr. Tomaž Košir

155. Funkcijsko reagentno programiranje
     Avtorica: Ana Borovac
     Mentor: prof. dr. Andrej Bauer

154. Dinamični sistemi in njihove inverzne limite
     Avtor: Andrej Svetina
     Mentor: prof. dr. Sašo Strle

153. Uvod v solitone in Hirotovo metodo
     Avtor: Boštjan Hamler
     Mentor: prof. dr. Pavle Saksida

152. Analiza prometnih zastojev
     Avtorica: Katja Jerman
     Mentor: doc. dr. Uroš Kuzman

Matematika - Dela diplomskega seminarja - 2016