Domov > Matematična knjižnica > Bolonjski programi - 1. stopnja > Navodila za pripravo diplomskega dela (bolonjski programi, 1. stopnja)

Navodila za pripravo dela diplomskega seminarja

Svetujemo vam, da pred začetkom pisanja dela diplomskega seminarja preberete naslednji dve besedili o pripravi zaključnega dela oz. matematičnega rokopisa: "Kaj se pričakuje od zaključnega dela"  in "Kako napisati matematični tekst". Strani dela morajo biti oštevilčene z arabskimi številkami, šteti morajo biti vsi listi, tudi prazne strani, priloge med besedilom in na koncu dela.

Uvodne strani naj vsebujejo (v tem vrstnem redu):

- 1. stran: (vzorec)

              zgoraj:    UNIVERZA V LJUBLJANI
                            FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO
                            Smer (navesti samo eno smer) - 1. stopnja


              v sredini: Ime in Priimek
                            NASLOV SEMINARSKE NALOGE
                            Delo diplomskega seminarja

                            Mentor: prof. dr./doc. dr. Ime in Priimek


              spodaj:    Kraj in letnica, ko je bilo delo/naloga oddano.

- Kazalo

- Povzetek: Naslov dela in kratek povzetek vsebine v slovenskem in angleškem jeziku. Dodajte tudi stvarni vrstilec po Math. Subj. Class. (2010), katalog lahko dobite tudi v Matematični knjižnici, ter nekaj ključnih besed v slovenskem in angleškem jeziku. Oblika:

        Math. Subj. Class. (2010):  
          Ključne besede:  
          Keywords:


Besedilo mora biti pripravljeno v skladu s pravili za objavo v znanstveni reviji.

Na koncu dela mora biti navedena uporabljena literatura in morda stvarno kazalo (indeks).

Izjavo o avtorstvu dela diplomskega seminarja ustvarite v visokošolskem informacijskem sistemu VIS (Zaključek študija / Izjava ob oddaji dela) in jo, lastnoročno podpisano, oddate v študentski pisarni ob prijavi zagovora dela diplomskega seminarja.

Izdelava zaključnega dela v formatu PDF/A-1b

Oddaja končne verzije dela

Več o oblikovanju diplomskega dela si lahko preberete v spletni učilnici FMF.