Domov > Matematična knjižnica > Bolonjski programi - 1. stopnja > Navodila za pripravo diplomskega dela (bolonjski programi, 1. stopnja)

Navodila za pripravo dela diplomskega seminarja (bolonjski programi, 1. stopnja)

Svetujemo vam, da pred začetkom pisanja dela diplomskega seminarja preberete naslednji dve besedili o pripravi zaključnega dela oz. matematičnega rokopisa: "Kaj se pričakuje od zaključnega dela"  in "Kako napisati matematični tekst". Strani dela morajo biti oštevilčene z arabskimi številkami, šteti morajo biti vsi listi, tudi prazne strani, priloge med besedilom in na koncu dela. Uvodne strani naj vsebujejo (v tem vrstnem redu):

1. stran: (vzorec)

              zgoraj:    UNIVERZA V LJUBLJANI
                            FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO
                            Smer (navesti samo eno smer) - 1. stopnja


              v sredini: Ime in Priimek
                            NASLOV SEMINARSKE NALOGE
                            Delo diplomskega seminarja

                            Mentor: prof. dr./doc. dr. Ime in Priimek


              spodaj:    Kraj in letnica, ko je bilo delo/naloga oddano.

Kazalo

Povzetek 

Kratek povzetek vsebine v slovenskem in angleškem jeziku. Dodajte tudi stvarni vrstilec po Math. Subj. Class. (2010), katalog lahko dobite tudi v Matematični knjižnici, ter nekaj ključnih besed v slovenskem in angleškem jeziku. Oblika:

          Math. Subj. Class. (2010):  
          Ključne besede:  
          Keywords:

Besedilo

Besedilo mora biti pripravljeno v skladu s pravili za objavo v znanstveni reviji.

Literatura in stvarno kazalo

Na koncu dela mora biti navedena uporabljena literatura in morda stvarno kazalo (indeks).

Izjava

Izjava (ženska oblika, moška oblika, English version) o avtorstvu dela diplomskega seminarja in objavi osebnih podatkov študenta (obvezno z lastnoročnim podpisom).

Oddaja končne verzije dela 

Končno verzijo dela oddate vodji seminarja v elektronski obliki (.pdf in .tex), izjavo o avtorstvu dela diplomskega seminarja in objavi osebnih podatkov študenta pa oddate ob prijavi zagovora v študentski referat.

Pred končno oddajo dela 

Izdelava zaključnega dela v formatu PDF/A-1b

Več o oblikovanju diplomskega dela si lahko preberete v spletni učilnici FMF.