Domov > Matematična knjižnica > Bibliografije

Bibliografije

Osebne bibliografije raziskovalcev se na zahtevo nekdanjega Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (MVŠZT) - zdaj Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) - vodijo v sistemu COBISS.

Izpisi iz COBISS-a so obvezna priloga vsem poročilom v zvezi z raziskovalno dejavnostjo in na večini fakultet tudi dokumentom ob habilitacijskih postopkih.

Za MVŠZT je strokovne podlage za kategorizacijo znanstvenih publikacij pri vrednotenju raziskovalne uspešnosti v Sloveniji pripravila Komisija SAZU za spremljanje raziskovalne uspešnosti. Vrednotenje raziskovalne uspešnosti po metodologiji ARRS za MIZŠ urejuja Pravilnik o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja  in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti s prilogami:

Vrednotenje bibliografskih enot pri habilitacijskih postopkih Univerze v Ljubljani ureja pravilnik:

in njegove priloge.

Število točk pri vrednotenju člankov je odvisno od revije, v kateri je članek objavljen. Za revije, ki jih indeksira SCI Expanded je pomembna čim višja uvrstitev glede na faktor vpliva. Ustrezne tabele so za nekaj let nazaj objavljene v COBISS-u (Journal Citation Reports - JCR).

Pripravili smo skrajšane izpise za kategorije,
ki so zanimive za raziskovalce na področju matematike. Dobite jih lahko v Matematični knjižnici (M. Klavžar in J. Krušič).

Za članke v reviji, ki je ne indeksirajo baze ISI, je za matematiko pomembno, da jo indeksira (in kako jo indeksira) specializirana bibliografska baza MathSciNet, ki je v lasti AMS. Ogledate si lahko seznam revij , uvrščenih v to bazo (seznam ureja (IZUM).

Omogočen je tudi dosto do iskanja po MathSciNet

http://www.ams.org/mathscinet/search

Zaposlenim na IMFM in na FMF, Oddelku za matematiko ureja osebne bibliografije Matematična knjižnica (Janez.Krusic@fmf.uni-lj.si).