Domov > Matematična knjižnica > Navodila za pripravo magistrskega dela (bolonjski program, 2. stopnja)

Navodila za pripravo magistrskega dela

Svetujemo vam, da pred začetkom pisanja magistrskega dela preberete navodila za pripravo matematičnega rokopisa, ki so izšla v  Obzorniku za matematiko in fiziko 21 (1974), str. 62-64 in Obzorniku za matematiko in fiziko 42 (1995), str. 25-33. Začetne strani dela (razen naslovne strani) do vključno povzetka naj bodo označene z rimskimi številkami, vsebina dela (od uvoda dalje) pa z arabskimi številkami od 1 naprej; šteti morajo biti vsi listi, tudi prazne strani, priloge med besedilom in na koncu dela. 

Začetne strani naj vsebujejo (v tem vrstnem redu):

- Prva stran:

              zgoraj:    UNIVERZA V LJUBLJANI
                            FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO
                            FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO (velja samo za program IŠRM)

                            Matematika - 2. stopnja ali
                            Finančna matematika - 2. stopnja ali
                            Računalništvo in matematika - 2. stopnja ali
                            Pedagoška matematika

 

              v sredini: Ime in Priimek

                            NASLOV MAGISTRSKEGA DELA 
                           
                            Magistrsko delo

                            Mentor: prof. dr./doc. dr. Ime in Priimek

              spodaj:    Kraj in letnica, ko je bilo delo/naloga oddano.

- Lastnoročno podpisana izjava o avtorstvu, ki jo ustvarite v visokošolskem informacijskem sistemu VIS (Zaključek študija / Izjava ob oddaji dela). Stran z izjavo ni šteta. Elektronska oblika magistrskega dela ne vsebuje izjave.

- Zahvala (neobvezno)

- Kazalo

- Program dela, ki ga je mentor predpisal kandidatu (obvezno z lastnoročnim podpisom mentorja).

- Povzetek v slovenskem in angleškem jeziku: Naslov dela in kratek povzetek vsebine slovenskem in angleškem jeziku. Dodajte tudi stvarni vrstilec po Math. Subj. Class. (2010), katalog lahko dobite tudi v Matematični knjižnici, ter nekaj ključnih besed v slovenskem in angleškem jeziku. Oblika:

        Math. Subj. Class. (2010):  
          Ključne besede:  
          Keywords:

Besedilo mora biti pripravljeno v skladu s pravili za objavo v znanstveni reviji. Delo ne vsebuje predgovora.

Na koncu dela mora biti navedena uporabljena literatura in morda stvarno kazalo (indeks).

Vezava v platno je obvezna. Na sprednji platnici piše na sredini:

MAGISTRSKO DELO

Spodaj desno: Ime in Priimek


Izdelava zaključnega dela v formatu PDF/A-1bPrijava teme in oddaja magistrskega dela (pazite na pravočasno prijavo teme magistrskega dela in elektronsko oddajo magistrskega dela)