Domov > Matematična knjižnica > Priprava disertacije

Navodila podiplomskim študentom za pripravo disertacije

Vsi listi morajo biti šteti od 1 (ena) dalje (tudi vse priloge med tekstom in na koncu dela). Strani s tekstom morajo biti oštevilčene z arabskimi številkami od 5 (pet) dalje.

Uvodne strani (od 1. do 4. strani naj bodo tiskane enostransko) naj vsebujejo:

Ovoj in hrbtna stran: glej vzorec (pdf)

1. stran: glej vzorec (pdf)

2. stran: Izjava glej vzorec (pdf)

3. stran: Povzetek

Kratek povzetek vsebine v slovenskem jeziku. Dodajte tudi stvarni vrstilec po Math. Subj. Class. (2010), katalog lahko dobite tudi v Matematični knjižnici, ter nekaj ključnih besed v slovenskem jeziku. Oblika:

          Math. Subj. Class. (2010):  
          Ključne besede:  
          

4. stran: Povzetek

Kratek povzetek vsebine v angleškem jeziku. Dodajte tudi stvarni vrstilec po Math. Subj. Class. (2010), katalog lahko dobite tudi v Matematični knjižnici, ter nekaj ključnih besed v angleškem jeziku. Oblika:

          Math. Subj. Class. (2010):  
          Keywords:

5. stran  in naslednje strani:

Kandidat mora po čl. 171 in čl. 176 statuta Univerze dodati izjavo, da je avtor dela, izjavo veže kot zadnjo stran disertacije.

Disertacije naj ima na hrbtu (od spodaj navzgor) zapisano: DOKTORSKA DISERTACIJA, ime in priimek, leto.

V primeru, da je doktorska disertacija pisana v tujem jeziku (glej 111. člen statuta UL), naj bodo strani v delu zapisane v naslednjem vrstnem redu:

Število izvodov

Delo oddate v sedmih tiskanih izvodih, ter na CD-ju v elektronski obliki (.pdf ali .ps).