Domov > Matematična knjižnica > vec

Kratek opis zgodovine knjižnice

Matematična knjižnica Oddelka za matematiko, Fakultete za matematiko in fiziko, je nastala leta 1960 z združitvijo knjižnice pri matematičnem seminarju na filozofski (pozneje naravoslovni) fakulteti in  knjižnico inštituta za uporabno matematiko na tehniški fakulteti. Vsaka knjižnica je imela ob združitvi skromen fond 2500 zvezkov knjig in revij. Združena knjižnica je bila takrat zaradi pomanjkanja prostora nameščena na hodniku v pritličju glavnega poslopja univerze. Do danes je knjižnični fond narasel na dobrih 50000 enot. Od leta 1963 velik del sredstev za nakup knjižnega gradiva prispeva Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko (IMFM).

 

VpisniList