Domov > Obvestila > Marjeta Krajnc: Parametrizacije triangulacij in razpršenih podatkov (2. del)

Marjeta Krajnc: Parametrizacije triangulacij in razpršenih podatkov (2. del)

Datum objave: 21. 3. 2008
Vir: Seminar za numerično analizo
Sreda 26.3.2008 od 10h do 11h, soba 3.07 na Jadranski 21

Predavanje od 10h do 11h

Marjeta Krajnc: Parametrizacije triangulacij in razpršenih podatkov (2. del)

Povzetek: Ogledali si bomo konstrukcije odsekoma linearnih parametrizacij za triangulacije v R^3. Seminar bo vseboval pregled in opis najbolj znanih metod. Razdelili jih bomo na linearne in nelinearne. Pogledali si bomo primerjavo med različnimi metodami. Ogledali si bomo tudi nekaj metod za računanje parametrizacij razpršenih podatkov.