Domov > Obvestila > Andrej Muhič: Rešitev kvadratičnega dvoparametričnega problema lastnih vrednosti v generičnem primeru

Andrej Muhič: Rešitev kvadratičnega dvoparametričnega problema lastnih vrednosti v generičnem primeru

Datum objave: 5. 5. 2008
Vir: Seminar za numerično analizo
Sreda 7.5.2008 od 10h do 11h, soba 3.07 na Jadranski 21

Predavanje od 10h do 11h

Andrej Muhič: Rešitev kvadratičnega dvoparametričnega problema lastnih vrednosti v generičnem primeru

Povzetek: Ogledali si bomo kvadratični dvoparametrični problem lastnih vrednosti. S pomočjo linearizacije ga prevedemo na navaden dvoparametrični problem lastnih vrednosti, ki je singularen.
Pokazali bomo, da so lastne vrednosti v generičnem primeru ravno skupne regularne vrednosti matričnih šopov pridruženega problema.