Domov > Obvestila > Alojz Suhadolnik: Kače

Alojz Suhadolnik: Kače

Datum objave: 16. 5. 2008
Vir: Seminar za numerično analizo
Sreda 21.5.2008 od 10h do 11h, soba 3.07 na Jadranski 21

Predavanje od 10h do 11h

Alojz Suhadolnik: Kače

Povzetek: Kače so parametrične krivulje, ki so namenjene določevanju obrisov različnih predmetov v digitalnih slikah. Njihova sposobnost dinamičnega prilagajanja obliki predmeta omogoča široko uporabo v tehniki, medicini in drugje. Nas zanima predvsem določevanje dolžine digitalnih krivulj, kar si bomo na seminarju tudi ogledali.