Domov > Obvestila > Vito Vitrih: Integracija nad mrežami na simpleksih (2. del); Selena Praprotnik: Uvod v finančno matematiko - finančni trgi, terminske pogodbe, opcije

Vito Vitrih: Integracija nad mrežami na simpleksih (2. del); Selena Praprotnik: Uvod v finančno matematiko - finančni trgi, terminske pogodbe, opcije

Datum objave: 11. 10. 2008
Vir: Seminar za numerično analizo
Sreda 15.10.2008 od 10h do 12h, soba 3.06 na Jadranski 21

Predavanje od 10h do 11h

Vito Vitrih: Integracija nad mrežami na simpleksih (2. del)

Povzetek: Pogledali si bomo nekaj pomembnih lastnosti mrež šopov na simpleksih in simplicialnih particijah. Nato bomo izpeljali Newton-Cotesova integracijska pravila nad temi mrežami.

 
Predavanje od 11h do 12h

Selena Praprotnik: Uvod v finančno matematiko - finančni trgi, terminske pogodbe, opcije

Povzetek: Razložimo razliko med osnovnimi in izvedenimi finančnimi
instrumenti, kaj so organizirani in prosti trgi. Ogledamo si vrednost
denarja v času in vrednotenje obveznic. Pogledamo še terminske pogodbe ('Forward'/'Futures'), opcije in njihovo izplačilo.