Domov > Obvestila > Andrej Perne: Uvod v spektralne metode

Andrej Perne: Uvod v spektralne metode

Datum objave: 23. 10. 2008
Vir: Seminar za numerično analizo
Sreda 29.10.2008 od 10h do 11h, soba 3.06 na Jadranski 21

Predavanje od 10h do 11h

Andrej Perne: Uvod v spektralne metode

Povzetek: Spektralne metode so razred metod, s katerimi numerično rešujemo navadne diferencialne enačbe. Za razliko od metode končnih diferenc, kjer odvode aproksimiramo lokalno, pri spektralnih metodah rešitev in njene odvode aproksimiramo z globalno definiranimi funkcijami, npr. s trigonomeričnimi polinomi ali polinomi Čebiševa. Bistvena prednost teh metod je red konvergence: napaka namreč pada eksponentno. S primeri bomo ilustrirali uporabo teh metod.