Domov > Obvestila > Martin Juvan: Fisherjev model trga in ravnovesne cene

Martin Juvan: Fisherjev model trga in ravnovesne cene

Datum objave: 3. 12. 2008
Vir: Seminar za teorijo grafov in algoritme
četrtek 4. 12. 2008 ob 12:30 v 3.07 na Jadranski 21

V četrtek ob 12:30 v 3.07 govori M. Juvan. Naslov predavanja je:

Fisherjev model trga in ravnovesne cene

Povzetek: Konec 19. stoletja je ekonomist Irving Fisher predstavil preprost model trga, ki ga sestavljajo le dobrine in pa kupci, ki zejijo kupiti te dobrine. Na predavanju bomo obravnavali primer, ko je zadovoljstvo kupcev linearna funkcija kolicine pridobljenih dobrin. Pokazali bomo obstoj ravnovesnih cen ter (ce bo cas) skicirali algoritem, s katerim lahko te cene in pripadajoce ravnovesne prireditve tudi izracunamo.  

Vabljeni!