Domov > Obvestila > Marjeta Krajnc: Interpolacijska shema za ravninske kubične G^2 zlepke (2. del)

Marjeta Krajnc: Interpolacijska shema za ravninske kubične G^2 zlepke (2. del)

Datum objave: 20. 2. 2009
Vir: Seminar za numerično analizo
Sreda 25.2.2009 od 10h do 11h, soba 3.06 na Jadranski 21

Predavanje od 10h do 11h

Marjeta Krajnc: Interpolacijska shema za ravninske kubične G^2 zlepke (2. del)

Povzetek:   Ogledali si bomo interpolacijo ravninskih točk s kubičnimi G^2 zlepki. Na posameznem polinomskem odseku bomo interpolirali dve točki, dve smeri tangent in dve ukrivljenosti. Izpeljali bomo potrebne in zadostne pogoje za obstoj polinomskega interpolanta. S pomočjo dobljenih rezultatov bomo izpeljali meje za velikosti ukrivljenosti v stičnih točkah, ki zagotavljajo obstoj G^2 zlepka. Meje bodo odvisne le od lokalnih podatkov. Predstavljen bo algoritem za izbiro tangent in ukrivljenosti, ko enkrat meje poznamo. Konstrukcija zlepka je lokalna, oblika zlepka pa se enostavno spreminja s spreminjanjem ukrivljenosti.