Domov > Obvestila > Vito Vitrih: Geometrijska Hermiteova interpolacija s prostorskimi PH krivuljami

Vito Vitrih: Geometrijska Hermiteova interpolacija s prostorskimi PH krivuljami

Datum objave: 16. 3. 2009
Vir: Seminar za numerično analizo
Sreda 18.3.2009 od 10h do 11h, soba 3.06 na Jadranski 21

Predavanje od 10h do 11h

Vito Vitrih: Geometrijska Hermiteova interpolacija s prostorskimi PH krivuljami

Povzetek:   Pogledali si bomo geometrijsko Hermiteovo interpolacijo v prostoru s kubičnimi polinomskimi krivuljami s pitagorejskim hodografom. S
pomočjo uporabe kvaternionov bomo poiskali pogoje za obstoj takšnega
interpolanta. Pokazali bomo, da lahko, glede na podatke, obstajata
dva, eden ali nobeden ustrezen interpolant.