Domov > Obvestila > Andrej Muhič: Singularni matrični šopi in singularni problem lastnih vrednosti

Andrej Muhič: Singularni matrični šopi in singularni problem lastnih vrednosti

Datum objave: 6. 4. 2009
Vir: Seminar za numerično analizo
Sreda 8.4.2009 od 10h do 11h, soba 3.06 na Jadranski 21

Predavanje od 10h do 11h

Andrej Muhič: Singularni matrični šopi in singularni problem lastnih vrednosti

Povzetek:  Ogledali si bomo osnovne lastnosti singularnih matričnih šopov.
Podali bomo njihovo kanonično obliko in si ogledali konkretne primere. Predstavili bomo tudi nekaj razlik med regularnim posplošenim
problemom lastnih vrednosti in singularnim problemom.