Domov > Obvestila > Andrej Muhič: Rešitev singularnega dvoparametričnega problema lastnih vrednosti

Andrej Muhič: Rešitev singularnega dvoparametričnega problema lastnih vrednosti

Datum objave: 13. 4. 2009
Vir: Seminar za numerično analizo
Sreda 15.4.2009 od 10h do 11h, soba 3.06 na Jadranski 21

Predavanje od 10h do 11h

Andrej Muhič: Rešitev singularnega dvoparametričnega problema lastnih vrednosti

Povzetek:   Zaključili bomo s teorijo singularnih šopov. Nadaljevali bomo z dvoparametričnim singularnim problemom lastnih vrednosti. Predstavili bomo nekaj osnov, ki jih bomo potrebovali za rešitev problema preko projeciranih pridruženih posplošenih problemov. Pod določenimi predpostavkami bomo pokazali, da dobimo ravno prave rešitve.
To je nov rezultat na področju singularnih dvoparametričnih problemov.