Domov > Obvestila > Andrej Muhič: Rešitev singularnega dvoparametričnega problema lastnih vrednosti (3. del); Andrej Perne: Pseudospektralne metode za parabolične PDE

Andrej Muhič: Rešitev singularnega dvoparametričnega problema lastnih vrednosti (3. del); Andrej Perne: Pseudospektralne metode za parabolične PDE

Datum objave: 4. 5. 2009
Vir: Seminar za numerično analizo
Sreda 6.5.2009 od 10h do 12h, soba 3.06 na Jadranski 21

Predavanje od 10h do 11h

Andrej Muhič: Rešitev singularnega dvoparametričnega problema lastnih vrednosti (3. del)

 
Predavanje od 11h do 12h

Andrej Perne: Pseudospektralne metode za parabolične PDE