Domov > Obvestila > Žiga Povalej: Metoda končnih volumnov

Žiga Povalej: Metoda končnih volumnov

Datum objave: 25. 5. 2009
Vir: Seminar za numerično analizo
Sreda 27.5.2009 od 10h do 11h, soba 3.06 na Jadranski 21

Predavanje od 10h do 11h

Žiga Povalej: Metoda končnih volumnov

Povzetek: Nadaljevali bomo z obravnavo metode končnih volumnov. Ogledali si bomo načine aproksimacije integralske enačbe ter interpolacije v točkah, ki se uporabljajo pri obravnavanem problemu. Na koncu bomo primerjali metodo končnih volumnov z metodama končnih diferenc in končnih elementov.