Domov > Obvestila > Kemijski inštitut

Kemijski inštitut

Datum objave: 9. 7. 2009
Vir: Zaposlitveni oglas
razpisuje prosto mesto mladega raziskovalca na projektu Razvoj in uporaba večskalnih modelskih pristopov za simulacijo mehke snovi

K sodelovanju vabimo kandidatke in kandidate, ki bi kot mladi raziskovalci želeli delati na projektu Razvoj in uporaba večskalnih modelskih pristopov za simulacijo mehke snovi. Program dela mladega raziskovalca/-ke bo obsegal:

1. Razvoj večskalnih simulacijskih pristopov za obravnavo mehke snovi in molekularnih tekočin. V večskalnih simulacijah bomo istočasno sklapljali atomske, grobozrnate in kontinuumske krajevne skale in s tem omogočili spreminjanje krajevne resolucije znotraj poteka ene same simulacije. S tem pristopom poenostavimo fizikalni model do največje dopustne stopnje, pri čemer pa zadržimo vse pomembne podrobnosti v tistih delih sistema, kjer je to potrebno. Z uporabo večskalne metode se učinkovitost simulacije zato znatno poveča.

2. Uporabo razvitih večskalnih numeričnih metod za obravnavo tehnološko in biološko pomembnih sistemov mehke snovi.

Mladi raziskovalec/-ka bo pri tem spoznal/-a različne pristope modeliranja mehke snovi od simulacije molekulske dinamike do mehanike kontinuumov. Delo bo potekalo pod mojim mentorstvom v Laboratoriju za molekularno modeliranje na Kemijskem inštitutu v Ljubljani. Pri svojem znanstvenem delu bo mladi raziskovalec/-ka lahko intenzivno sodeloval/-a z vrhunskimi skupinami v tujini, kot so npr. skupine na Max Planck Institute for Polymer Research (Mainz, Nemčija), Universidad Autonoma de Madrid (Madrid, Španija) in ETH Zurich (Zurich, Švica).

Za nadaljnje informacije dobite pri doc. dr. Mateju Praprotniku, Laboratorij za molekularno modeliranje, Kemijski inštitut, Hajdrihova 19, SI-1001 Ljubljana, +386 (0)1 476 0 370, praprot@cmm.ki.si, URL: http://www.mpip-mainz.mpg.de/~praprot/.