Domov > Obvestila > Selena Praprotnik: Krivulje in ploskve v CAGD

Selena Praprotnik: Krivulje in ploskve v CAGD

Datum objave: 3. 11. 2009
Vir: Seminar za numerično analizo
Sreda 4.11.2009 od 10h do 11h, soba 3.06 na Jadranski 21

Predavanje od 10h do 11h

Selena Praprotnik: Krivulje in ploskve v CAGD

Povzetek: Obravnavali bomo krivulje in ploskve v CAGD. Ogledali si bomo definicije in lastnosti Bézierovih krivulj, B-zlepkov in NURBS krivulj, vpliv parametrov na obliko krivulje in nekaj preprostih algoritmov. Ukvarjali se bomo tudi s ploskvami iz tenzorskega produkta in rezultate uporabili za reprezentacijo vrtenin.