Domov > Obvestila > Gesla na študentskem računalniškem omrežju FMF

Gesla na študentskem računalniškem omrežju FMF

Datum objave: 14. 10. 2010
Vir: Obvestilo računalniškega centra študentom

Na omrežju so v uporabi "kompleksna gesla". V praksi to pomeni, da morate ob naslednji menjavi gesla upoštevati naslednja pravila za tvorbo gesel:

 • geslo ne sme vsebovati vašega uporabniškega imena ali dela uporabniškega imena
 • geslo mora biti dolgo najmanj 8 znakov
 • v geslu morata uporabiti vsaj 3 od spodaj navedenih štirih skupin znakov:
  • velike črke: A to Z
  • majhne črke: a to z
  • številke: 0 to 9
  • posebni znaki kot so npr.: ! ^ $ * ipd.

V geslu se izogibajte slovenskih šumnikov, ker vam drugače e-pošta ne bo hotela delati.

Primeri kompleksnih gesel, ki jih bo računalnik sprejel:

mKv12$a3245
tdA!stanZ32
4pRte!ai*3

Primeri gesel, ki jih bo računalnik zavrnil:

marko1234 - (ni velikih črk, ali specialnih znakov, v geslu je tudi uporabniško ime)
12345678 - (ni velikih ali malih črk in specialnih znakov)
M!as32b - (geslo je dolgo samo 7 znakov, moralo bi biti dolgo vsaj 8)

Primer izdelave kompleksnega gesla, ki si ga zlahka zapomnimo:

 1. Najprej si zmislimo stavek, ki si ga zlahka zapomnimo. Npr: Moj kuža ima rad pasjo hrano Pedigre
 2. Iz zgornjega stavka poberemo začetne crke. MkirphP
 3. Spremenimo črko i v številko 1 Mk1rphP
 4. Geslo še vedno ne ustreza zahtevam. Prekratko je in nima posebnih znakov. Pomagamo si tako, da na konec gesla dodamo posebni znak in še besedo, ki si jo zlahka zapomnimo (npr: $24ur).
Mk1rphP$24ur

Zgornje geslo ustreza zahtevam kompleksnega gesla. Vsebuje velike in majhne črke, števke in posebne znake. V njemu ni sledu uporabniškega imena in je dolgo 12 znakov, kar je več od zahtevanega minimuma.

Ali je vaše geslo močno in težko uganljivo, lahko preverite na naslednjem naslovu:

http://www.microsoft.com/protect/fraud/passwords/checker.aspx