Domov > Obvestila > Žiga Povalej: Večmrežna metoda (2. del); Iztok Bajc: Uvod v osnove metode končnih elementov (FEM)

Žiga Povalej: Večmrežna metoda (2. del); Iztok Bajc: Uvod v osnove metode končnih elementov (FEM)

Datum objave: 30. 11. 2009
Vir: Seminar za numerično analizo
Sreda 2.12.2009 od 10h do 12h, soba 3.06 na Jadranski 21

Predavanje od 10h do 11h

Žiga Povalej: Večmrežna metoda (2. del)

Povzetek: Obravnavali bomo večmrežne metode. Ogledali si bomo izpeljavo in lastnosti dvomrežne metode za Poissonovo enačbo. Nato bomo rezultate posplošili na  večmrežno metodo in splošni problem. Na koncu si bomo ogledali še nekaj posebnih primerov uporabe večmrežne metode.

Predavanje od 11h do 12h

Iztok Bajc: Uvod v osnove metode končnih elementov (FEM) 

Povzetek: Ogledali si bomo uvod v osnove metode končnih elementov v eni dimenziji, začenši s šibko formulacijo za tri glavne tipe robnih pogojev (Dirichlet, Neumann, Robin), ogledom baze odsekoma linearnih funkcij ter prek njih sestavo obremenitvenega (»load«) vektorja in togostne (»stiffness«) razpršene matrike (ki sestavljata linearni sistem, ki nam da koeficiente rešitve). Metodo si bomo ogledali na preprostem zgledu navadne diferencialne enačbe ter njeno konkretno delovanje pokazali na kratki Matlab kodi. Nakazali bomo posplošitev v 2D. 

Literatura: Endre Suli, Finite Element Methods for Partial Differential Equations: http://web.comlab.ox.ac.uk/oucl/work/endre.suli/fem.ps