Domov > Obvestila > Tadej Kanduč: Makro elementi (3. del)

Tadej Kanduč: Makro elementi (3. del)

Datum objave: 4. 1. 2010
Vir: Seminar za numerično analizo
Sreda 06.01.2010 od 10h do 11h, soba 3.06 na Jadranski 21

Predavanje od 10h do 11h

Tadej Kanduč: Makro elementi (3. del)

Povzetek: Makro elementi so vrsta gladkih polinomskih zlepkov, ki so zgrajeni nad dano triangulacijo ravninskega območja, in jih uporabljamo pri reprezentaciji in interpolaciji ploskev.
Vpeljali bomo baricentrične koordinate in definirali Bernstein-Bézierove
bazne polinome. Ogledali si bomo, kako odvodi polinomov vplivajo na
vrednosti B-koeficientov polinoma in pogoje gladkosti med stičnima
povezavama dveh polinomov. V nadaljevanju bomo definirali prostore zlepkov in spoznali pojma minimalne določitvene množice in vozliščne
določitvene množice. Ogledali si bomo nekaj osnovnih prostorov makro elementov in numerično primerjali rezultate interpolacije.