Domov > Obvestila > Gašper Jaklič: Celične matrike (2. del)

Gašper Jaklič: Celične matrike (2. del)

Datum objave: 15. 1. 2010
Vir: Seminar za numerično analizo
Sreda 20.01.2010 od 10h do 11h, soba 3.06 na Jadranski 21

Predavanje od 10h do 11h

Gašper Jaklič, Jolanda Modic: Celične matrike (2. del)

Povzetek: Ogledali si bomo celične matrike in njihove lastnosti. Prikazana bo metoda za določitev determinante simbolične matrike s polinomskimi elementi. Videli bomo, da imajo celične matrike natanko eno pozitivno lastno vrednost, in da so sferično Evklidsko razdaljne. Ogledali si bomo posplošitev, k-celične matrike.