Domov > Obvestila > Izpitni roki za predmet Industrijski materiali

Izpitni roki za predmet Industrijski materiali

Datum objave: 20. 1. 2010
Vir: Obvestilo študentom fizike
26.01., 10.02., 08.06., 24.06., 06.09.2010 vsi ob 8.00 uri v predavalnici 223, ATM, Aškerčeva 5
Izpitni roki v  letu 2010  
PREDMET LETNIK/SMER OPOMBE

Industrijski materiali

2.letnik FMT

pisni-ustni

Industrijski materiali-vaje

2. letnik FMT

kolokvij

 
Datum Ura Predavalnica Smer
26.1.2010 8

223, ATM, Aškerčeva 5

Vsi

10.2.2010 8

223, ATM, Aškerčeva 5

Vsi

8.6.2010 8

223, ATM, Aškerčeva 5

Vsi

24.6.2010 8

223, ATM, Aškerčeva 5

Vsi

6.9.2010 8

223, ATM, Aškerčeva 5

Vsi

 Okvirni rok namenjen samo absolventom
Datum Ura Predavalnica Smeri
15.4.2010 8

216, ATM, Aškerčeva 5

 Absolventi

Študentje prinesejo en teden pred izpitnim rokom prijavnico na katedro za  ATM ali  po elektronski pošti klementina.zupan@fkkt.uni-lj.si  sporočijo, da bodo opravljali izpit iz Industrijskih materialov ali kolokvij iz vaj pri tem predmetu. 

Nekaj dni po pisnem izpitu bodo na oglasni deski Katedre za anorgansko tehnologijo in materiale in na spletni oglasni deski http://www.fkkt.uni-lj.si/si/ objavljeni rezultati pisnega dela izpitov in nekoliko kasneje razpored ustnih izpitov.