Domov > Obvestila > Vito Vitrih: Parametrična polinomska aproksimacija stožnic z visokim redom aproksimacije

Vito Vitrih: Parametrična polinomska aproksimacija stožnic z visokim redom aproksimacije

Datum objave: 1. 3. 2010
Vir: Seminar za numerično analizo
Sreda 03.03.2010 od 10h do 11h, soba 3.06 na Jadranski 21

Predavanje od 10h do 11h

Vito Vitrih: Parametrična polinomska aproksimacija stožnic z visokim redom aproksimacije

Povzetek: Stožnice, še posebej pa krožni odseki, so zelo pomembni objekti v
CAGD. Čeprav jih lahko eksaktno predstavimo z racionalnimi
parametričnimi krivuljami, nimajo (z izjemo parabole) eksaktne
polinomske parametrične representacije. Na seminarju bomo spoznali
nov razred parametričnih polinomskih krivulj, ki imajo lastnost, da
polinomska krivulja stopnje n aproksimira stožnico z najvišjim
možnim redom aproksimacije O(n^(-2n)). Koeficiente polinomskega
aproksimanta bomo podali v zaključeni obliki. Konstrukcija temelji na
znanem vprašanju: koliko najbolj se lahko na izbranem intervalu z
vsoto kvadratov dveh nekonstantnih parametričnih polinomov stopnje
<=n približamo 1.