Domov > Obvestila > Emil Žagar: Geometrijska interpolacija s PH krivuljami (2. del)

Emil Žagar: Geometrijska interpolacija s PH krivuljami (2. del)

Datum objave: 28. 3. 2010
Vir: Seminar za numerično analizo
Sreda 31.03.2010 od 10h do 11h, soba 3.06 na Jadranski 21

Predavanje od 10h do 11h

Emil Žagar: Geometrijska interpolacija s PH krivuljami (2. del)

Povzetek: V okviru nekaj predavanj si bomo ogledali problem geometrijske interpolacije s krivuljami, katerih hodograf je pitagorejski (PH krivulje). Zasnovali ga bomo kar se da splošno: za razred PH krivulj stopnje n v prostoru R^d. Izhajali bomo iz osnovnih algebrajskih enačb, ki karakterizirajo PH krivulje in jih kombinirali s pogoji geometrijske interpolacije. Tak pristop je neodvisen od dimenzije prostora, kjer krivulje obravnavamo, vodi pa seveda v analizo sistemov nelinearnih enačb.
Pri tem bomo uporabili različne metode, od Groebnerjevih baz do homotopskih pristopov. Posebej se bomo posvetili Hermiteovemu in Lagrangeevemu primeru interpolacije s kubičnimi PH krivuljami.