Domov > Obvestila > Andrej Perne: Half-range Čebiševi polinomi prve in druge vrste

Andrej Perne: Half-range Čebiševi polinomi prve in druge vrste

Datum objave: 3. 5. 2010
Vir: Seminar za numerično analizo
Sreda 05.05.2010 od 10h do 11h, soba 3.06 na Jadranski 21

Predavanje od 10h do 11h

Andrej Perne: Half-range Čebiševi polinomi prve in druge vrste

Povzetek: V seminarju bom predstavil nekoliko drugačen pristop za
definicijo in obravnavanje ortogonalnih polinomov s pomočjo
momentnega zaporedja in momentnega funkcionala, povzet po
T. S. Chihara: An Introduction to Orthogonal Polynomials.
V skladu s tem pristopom bom razvil dve manj znani družini
ortogonalnih polinomov, t. i. half-range Čebiševe polinome
prve in druge vrste. Te polinome bom uporabil za aproksimacijo
funkcij.