Domov > Obvestila > Žiga Povalej:Newtonova metoda za večkriterijsko optimizacijo; Andrej Perne: Half-range Čebiševi polinomi prve in druge vrste (3. del)

Žiga Povalej:Newtonova metoda za večkriterijsko optimizacijo; Andrej Perne: Half-range Čebiševi polinomi prve in druge vrste (3. del)

Datum objave: 17. 5. 2010
Vir: Seminar za numerično analizo
Sreda 19.05.2010 od 10h do 12h, soba 3.06 na Jadranski 21

Predavanje od 10h do 11h

Žiga Povalej: Newtonova metoda za večkriterijsko optimizacijo

Povzetek: Na seminarju bomo spoznali problem večkriterijske optimizacije in osnovne pojme tega področja. Za splošen večkriterijski problem bomo poiskali Newtonovo smer in določili velikost premika v tej smeri. Na koncu si bomo ogledali še konvergenčne lastnosti izpeljane metode.

Predavanje od 11h do 12h

Andrej Perne: Half-range Čebiševi polinomi prve in druge vrste (3. del)

Povzetek: V seminarju bom predstavil nekoliko drugačen pristop za
definicijo in obravnavanje ortogonalnih polinomov s pomočjo
momentnega zaporedja in momentnega funkcionala, povzet po
T. S. Chihara: An Introduction to Orthogonal Polynomials.
V skladu s tem pristopom bom razvil dve manj znani družini
ortogonalnih polinomov, t. i. half-range Čebiševe polinome
prve in druge vrste. Te polinome bom uporabil za aproksimacijo
funkcij.