Domov > Obvestila > Vito Vitrih: Konstrukcija gibanj z Euler-Rodrigues-ovimi ogrodji PH polinomskih krivulj stopnje 5 (2. del)

Vito Vitrih: Konstrukcija gibanj z Euler-Rodrigues-ovimi ogrodji PH polinomskih krivulj stopnje 5 (2. del)

Datum objave: 1. 11. 2010
Vir: Seminar za numerično analizo
Sreda 3. 11. 2010 od 10h do 11h, soba 3.06 na Jadranski 21

Predavanje od 10h do 11h

Vito Vitrih: Konstrukcija gibanj z Euler-Rodriguesovimi ogrodji PH polinomskih krivulj stopnje 5 (2. del)

Povzetek: Na seminarju bomo predstavili Hermiteovo interpolacijsko shemo za gibanje togega telesa. Interpolirali bomo dane točke v prostoru in rotacije (oz. pozicije) telesa v teh točkah.  Iskali bomo interpolacijsko prostorsko PH krivuljo stopnje 5, katere Euler-Rodriguesovo ogrodje se ujema z dani rotacijami v interpolacijskih točkah. Interpolant bomo izrazili v zaključeni obliki s tremi prostimi parametri, ki jih bomo določili tako, da bomo minimizirali rotacije vektorjev v  normalni ravnini okrog tangente. Poleg tega bomo parametre svobode izkoristili tudi za kontrolo dolžine krivulje.