Domov > Obvestila > Selena Praprotnik: Minimizacija energije pri vzponu na goro

Selena Praprotnik: Minimizacija energije pri vzponu na goro

Datum objave: 21. 11. 2010
Vir: Seminar za numerično analizo
Sreda 24. 11. 2010 od 10h do 11h, soba 3.06 na Jadranski 21

Predavanje od 10h do 11h

Selena Praprotnik: Minimizacija energije pri vzponu na goro

(sodelovanje z G. Jaklič, T. Kanduč, E. Žagar)

Povzetek: V članku Zigzagging: Theoretical insights on climbing stategies sta avtorja preučevala porabo energije pri hoji v konstanten klanec. Naš cilj je bil njune rezultate posplošiti tako, da bodo rezultati uporabni za splošnejše realne terene. Radi bi poiskali optimalno pot na vrh gore od danega izhodišča. Izbrani kriterij za optimalnost je poraba energije.
Dane imamo meritve terena, na katerih konstruiramo makroelement, ki je aproksimacija površja. Definirali bomo energijski funkcional in optimalno pot iskali na mreži Bezierovih krivulj. Numerični rezultati kažejo, da se rešitev, ki jo dobimo z našim algoritmom, dobro ujema z naravnimi potmi.