Domov > Obvestila > Vito Vitrih: Cikloidne krivulje s pitagorejskim hodografom (2. del)

Vito Vitrih: Cikloidne krivulje s pitagorejskim hodografom (2. del)

Datum objave: 7. 12. 2010
Vir: Seminar za numerično analizo
Sreda 8. 12. 2010 od 10h do 11h, soba 3.06 na Jadranski 21

Predavanje od 10h do 11h

Vito Vitrih: Cikloidne krivulje s pitagorejskim hodografom (2. del)

Povzetek: Na seminarju bomo uvedli cikloidne krivulje (njihova baza je 1, t, cos(t), sin(t)) s pitagorejskim hodografom kot posplošitev kubičnih polinomskih krivulj s pitagorejskim hodografom. Predstavili bomo njihove glavne lastnosti in izpeljali geometrijsko karakterizacijo, ki se nanaša na C-Bezierov kontrolni poligon. V nadaljevanju bomo t.i. PHC krivulje uporabili za geometrijsko Hermiteovo interpolacijo. V odvisnosti od podatkov lahko imamo nič, enega ali dva ustrezna interpolanta. Interpolant(a) bomo izrazili v zaključeni obliki. Asimptotična analiza nam pove, katerega izmed obeh interpolantov (kadar oba obstajata) je bolje uporabljati v algoritmih.