Domov > Obvestila > Gašper Jaklič: Hermiteova geometrijska interpolacija z racionalnimi Bezierovimi krivuljami

Gašper Jaklič: Hermiteova geometrijska interpolacija z racionalnimi Bezierovimi krivuljami

Datum objave: 3. 1. 2011
Vir: Seminar za numerično analizo
Sreda 5. 1. 2011 od 10h do 11h, soba 3.06 na Jadranski 21

Predavanje od 10h do 11h

Gašper Jaklič: Hermiteova geometrijska interpolacija z racionalnimi Bezierovimi krivuljami

Povzetek: Ogledali si bomo problem interpolacije z racionalnimi Bezierovimi krivuljami in pristop k reševanju za kubični primer.