Domov > Obvestila > Gašper Jaklič: Hermiteova geometrijska interpolacija z racionalnimi Bezierovimi krivuljami (2. del)

Gašper Jaklič: Hermiteova geometrijska interpolacija z racionalnimi Bezierovimi krivuljami (2. del)

Datum objave: 10. 1. 2011
Vir: Seminar za numerično analizo
Sreda 12. 1. 2011 od 10h do 11h, soba 3.06 na Jadranski 21

Predavanje od 10h do 11h

Gašper Jaklič: Hermiteova geometrijska interpolacija z racionalnimi Bezierovimi krivuljami (2. del)

Povzetek: Ogledali si bomo problem interpolacije z racionalnimi Bezierovimi krivuljami in pristop k reševanju za kubični primer.