Domov > Obvestila > Andrej Muhič: Uvod v večparametrični problem lastnih vrednosti

Andrej Muhič: Uvod v večparametrični problem lastnih vrednosti

Datum objave: 1. 3. 2011
Vir: Seminar za numerično analizo
Sreda 2. 3. 2011 od 10h do 11h, soba 3.06 na Jadranski 21

Predavanje od 10h do 11h

Andrej Muhič: Uvod v večparametrični problem lastnih vrednosti

Povzetek: Naredili bomo pregled teorije o  nesingularnem večparametričnem problemu lastnih vrednosti. Posebej se bomo posvetili dvoparametričemu problemu. Izpostavili bomo težave, ki jih imamo, če je problem singularen.
Predstavili bomo tudi Kroneckerjevo kanonično formo in Kroneckerjevo stopničasto formo za singularne matrične šope.