Domov > Obvestila > Andrej Muhič: Regularni singularni dvoparametrični problem lastnih vrednosti

Andrej Muhič: Regularni singularni dvoparametrični problem lastnih vrednosti

Datum objave: 15. 3. 2011
Vir: Seminar za numerično analizo
Sreda 16. 3. 2011 od 10h do 11h, soba 3.06 na Jadranski 21

Predavanje od 10h do 11h

Andrej Muhič: Regularni singularni dvoparametrični problem lastnih vrednosti

Povzetek: Ogledali si bomo karakterizacijo algebraično enostavne lastne vrednosti za nelinearni problem lastnih vrednosti. Z uporabo karakterizacije in rezultata o jedru matrike oblike A \otimes D - B \otimes C, bomo pokazali, da lahko posplošimo pristop uporabljen pri reševanju nesingularnega problema tudi na regularni singularni dvoparametrični problem. Izkaže se, da so skupne končne regularne lastne vrednosti para posplošenih problemov ravno regularne lastne vrednosti osnovnega problema.