Domov > Obvestila > Andrej Muhič: Neregularni singularni dvoparametrični problem lastnih vrednosti

Andrej Muhič: Neregularni singularni dvoparametrični problem lastnih vrednosti

Datum objave: 22. 3. 2011
Vir: Seminar za numerično analizo
Sreda 23. 3. 2011 od 10h do 11h, soba 3.06 na Jadranski 21

Predavanje od 10h do 11h

Andrej Muhič: Neregularni singularni dvoparametrični problem lastnih vrednosti

Povzetek: Ukvarjali se bomo s problemi, kjer že osnovni problem W ni regularen. To pomeni, da ima vsaj eden izmed šopov W_1(\lambda, \mu) in W_2(\lambda, \mu) determinanto identično enako 0. Najprej bomo predstavili teorijo o singularnih dvoparametričnih šopih. Predstavili bomo nekaj novih definicij in si vse skupaj podrobneje ogledali na primerih.
Pokazali bomo, da so regularne lastne vrednosti osnovnega problema W spet ravno končne regularne lastne vrednosti para posplošenih problemov.