Domov > Obvestila > Andrej Muhič: Algoritem za reševanje singularnega dvoparametričnega problema lastnih vrednosti

Andrej Muhič: Algoritem za reševanje singularnega dvoparametričnega problema lastnih vrednosti

Datum objave: 29. 3. 2011
Vir: Seminar za numerično analizo
Sreda 30. 3. 2011 od 10h do 11h, soba 3.06 na Jadranski 21

Predavanje od 10h do 11h

Andrej Muhič: Algoritem za reševanje singularnega dvoparametričnega problema lastnih vrednosti

Povzetek: Zaključili bomo z neregularnim singularnim problemom lastnih vrednosti. Predstavili bomo algoritem, ki ga lahko uporabimo za reševanje singularnih problemov. Začeli bomo z uvodom v kvadratični dvoparametrični problem lastnih vrednosti.