Domov > Obvestila > Andrej Muhič: Kvadratični dvoparametrični problem lastnih vrednosti

Andrej Muhič: Kvadratični dvoparametrični problem lastnih vrednosti

Datum objave: 5. 4. 2011
Vir: Seminar za numerično analizo
Sreda 6. 4. 2011 od 10h do 11h, soba 3.06 na Jadranski 21

Predavanje od 10h do 11h

Andrej Muhič: Kvadratični dvoparametrični problem lastnih vrednosti

Povzetek: Posvetili se bomo kvadratičnemu dvoparametričnemu problemu lastnih vrednosti. Predstavili bomo različne transformacije, ki jih lahko uporabimo za njegovo reševanje. Ena možnost je, da uporabimo linearizacijo, lahko pa problem prevedemo tudi na reševanje petparametričnega problema lastnih vrednosti.