Domov > Obvestila > Andrej Muhič: Jacobi-Davidsonovi metodi za polinomski dvoprametrični problem lastnih vrednosti (PMEP)

Andrej Muhič: Jacobi-Davidsonovi metodi za polinomski dvoprametrični problem lastnih vrednosti (PMEP)

Datum objave: 12. 4. 2011
Vir: Seminar za numerično analizo
Sreda 13. 4. 2011 od 10h do 11h, soba 3.06 na Jadranski 21

Predavanje od 10h do 11h

Andrej Muhič:  Jacobi-Davidsonovi metodi za polinomski dvoprametrični problem lastnih vrednosti (PMEP)

Povzetek: Predstavil bom dve metodi podprostorov za numerično reševanje velikih problemov PMEP. Prva možnost je, da uporabimo Jacobi-Davidsonovo metodo na regularnem singularnem problemu, ki ga dobimo z linearizacijo PMEP. Druga možnost je, da delamo direktno na matričnih polinomih. Primerjali bomo oba pristopa, s katerima lahko izračunamo nekaj lastnih vrednosti velikih problemov.